left_top_image

Szabályok

Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Felhasználási feltételek és szabályok

A Mt2Mester online játékban való részvétel kizárólag jelen felhasználási feltételek maradéktalan elfogadásával és betartásával történhet. A regisztrációval illetve a játékban való részvétel megkezdésével, beleegyezel az alábbi felhasználási feltételekbe, azokat magadra nézve kötelezőnek tekinted! A korábbi szabályokat jelen felhasználási feltételek teljes mértékben helyettesítik.

Regisztráció

A Mt2Mester által üzemeltetett online játék és egyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A regisztráció csak természetes személyek számára a Mt2Mester hivatalos weboldala regisztrációs felültének kitöltésével történhet. Kiskorú személy kizárólag törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével használhatja az oldalt. Kiskorú a regisztráció elküldésével biztosítja a Mt2Mester üzemeltetőjét törvényes képviselőjének beleegyezéséről. A regisztrációkor a felhasználónak meg kell adnia játékosnevét és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A választott játékosnév nem lehet sértő, obszcén, félelmet keltő, terméket reklámozó, megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe. Tilos e-mail vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó felelősséget vállal a részéről a megadott adatok hitelességéért és teljességéért. A felhasználó köteles a Mt2Mester üzemeltetőjének tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles felszólításra adatainak valódiságát igazolni. A szabályszerű és a Mt2Mester által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a felhasználót a játék üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel. A regisztrációs felület itt érhető el:
ITT

Csak személyesen!

A regisztrációt személyesen kell elvégezni. Minden automatizált megoldás a regisztrációs felület kitöltése érdekében vagy a játék során tilos. A játék feltétele, hogy minden egyes utasítás (kattintás, leütés) közvetlenül a regisztrált felhasználótól és annak kifejezett akaratából történjen.

Kliens letöltése

Kizárólag a Mt2Mester hivatalos weboldaláról letölthető klienssel használható a játék. A kliens a Mt2Mester weboldal üzemeltetőjének tulajdona, amelynek ingyenes használatát a szabályszerű regisztrációval engedélyezi. A kliens kizárólag a Mt2Mester játékban való részvételhez használható, tilos annak bármilyen más célú felhasználása. Tilos továbbá a kliens bármiféle manipulálása, az abban való bármely beavatkozás, pl.: programkód megváltoztatása, visszafejtése, visszafordítása. A kliens-szoftver sokszorosítása csak olyan mértékben megengedett a felhasználó részére, amennyire az a szoftver használatához szükséges. A szoftver kereskedelmi célú felhasználásának minden formája tilos. A klienst letöltő regisztrált felhasználó felelős a fenti szabályok betartásáért. A kliens használatára vonatkozó szabályok megszegése a játékból való végleges kizárást és a megfelelő jogi eljárások megindítását vonja maga után. Kliens letöltése: ITT

Részvétel a játékban

A Mt2Mester üzemeltetője a játékot folyamatosan fejleszti. A felhasználó ennek megfelelően csak a mindenkori online játék és egyéb szolgáltatások mindenkori aktuális változatában vehet részt. Regisztrált felhasználóknak a játék használata ingyenes, ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, vagy bizonyos tulajdonságokat a felhasználó fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős tulajdonságok fajtájára, különösen az egyes tulajdonságok funkciójára, a fizetős tulajdonság hozzáférésének időtartamára, a fizetendő díj összegére, az elérhető fizetési módokra az adott fizetős szolgáltatás leírásánál adunk tájékoztatást. Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a fizetős tulajdonság használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta. A Mt2Mester üzemeltetője nem jogosult és köteles vizsgálni a felhasználók által megadott adatok valódiságát. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg a regisztráció során és erre, vagy esetleges korábban nem közölt kiskorúságára, vagy törvényes képviselője belegyezésének hiányára alapozva támaszt visszafizetési igényt a Metim2mester üzemeltetőjével szemben a fizetős funkció vagy tulajdonság igénybevételével kapcsolatosan, a játék üzemeltetője nem köteles ezen igényeknek eleget tenni, a már igénybe vett szolgáltatások ellenértékét visszafizetni.

A felhasználói fiók

A szabályos regisztrációval a felhasználó jogosult egy felhasználói fiókot ("account") létrehozni, melyet a felhasználó önmaga adminisztrál. A felhasználói fiók bármilyen *átadása, *átruházása tilos. A felhasználói fiók felett kizárólag az azt létrehozó felhasználó rendelkezhet, aki teljes körűen felel a felhasználói fiók használatáért. A felhasználói fiókba történő illetéktelen belépés, számítástechnikai bűncselekménynek minősül, amely nemcsak a felhasználói feltételekbe, hanem törvénybe is ütközik. A felhasználói fiókba történő belépéshez, az abban való műveletek végzéséhez szükséges minden adat (pl.: e-mail, account ID, jelszó) titkos. A titok gazdája a felhasználó, aki köteles ezen adatokat védeni. A felhasználó ezen adatokat nem adhatja ki senkinek (azaz sem hozzátartozójának, ismerősének, más felhasználónak, vagy a Mt2Mester üzemeltetőjének)! A Mt2Mester üzemeltetője nevében senki, semmilyen körülmények között nem kérheti a felhasználótól ezen adatokat. Amennyiben bárki (akár a Mt2Mester nevében) kéri az adatok kiadását, azt meg kell tagadni és haladéktalanul értesíteni a Mt2Mester üzemeltetőjét.

A felhasználói fiók átruházása

A felhasználó a felhasználói fiókján ("accountján") található tartalmakat semmilyen egyéb fizető eszközre nem válthatja át és nem cserélheti el. Az Mt2Mester üzemeltetője szabadon dönthet, az ilyen esetek kivizsgálásáról és szankcionálásáról, a felhasználói fiók tulajdonosának ("account tulajdonosának") tájékoztatása nélkül.

Tárgyak gyűjtése a felhasználói fiókba

A felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában elhelyezni a játékban való részvétel során szabályszerűen szerzett, vagy a Mt2Mester hivatalos weboldalán keresztül virtuális fizetőeszköz (Sárkány Érme - SÉ -) ellenében használatba vehető virtuális tárgyakat (a továbbiakban: tárgyak). Az üzemeltető adatbázis kezelési tevékenysége keretében kizárólag ezen tárgyak nyilvántartására vállal kötelezettséget. A felhasználói fiókban nyilvántartott tárgyak használatára kizárólag a felhasználói fiókhoz kapcsolódó felhasználó jogosult. Ezen felhasználó felel a tárgyak szabályszerű használatáért. Tekintettel a fentiekre, illetve a „Felhasználói Fiók” alcím alatt tárgyalt szabályokra, a felhasználó a tárgyak szabálytalan használata, vagy esetleges elvesztése esetén nem hivatkozhat arra, hogy más rendelkezett a tárgyak felett. A Mt2Mester üzemeltetője kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén vállal kötelezettséget arra, hogy a felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó tárgyak eltűnésével kapcsolatos körülményeket nyilvántartásaiban ellenőrizze. A Mt2Mester üzemeltetője kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén állítja vissza a felhasználói fiókot (és annak tartalmát) a programhibát megelőző, a nyilvántartásnak megfelelő állapotra.

Kereskedelem

Regisztrált felhasználók jogosultak az általuk jogszerűen szerzett tárgyakkal kereskedni a játék során egymás közt. Az egymás közötti kereskedelemben használt virtuális fizetőeszköz a „yang”. A yang nem váltható át sem Sárkány Érmére sem valamely törvényes fizetőeszközre, az kizárólag a játékban szereplő tárgyak értékének meghatározását és a felhasználók közötti elszámolást szolgálja. Tilos a játékban lévő tárgyakat bármilyen külsős (értsd: Pénz, Nyeremény stb.) eszközre átváltani, vagy azokat elcserélni egyéb platformokra!

Sárkány Érme rendelés

SÉ rendelése forintért a honlapon megtalálható általános és alkalmi (akciós) árfolyamokon történik. A befizetett összeg ellenszolgáltatása a Mt2Mester játék üzemeltetőjének adatbázis kezelési tevékenysége. A Sárkány Érme feltöltése teljesen önkéntes, egyfajta támogatási forma. Az Mt2Mester üzemeltetője szabadon rendelkezik a feltöltések összegével. Minden feltöltés kizárólag Támogatásnak minősűl, és nem vásárálásnak!

A rendelés folyamata:

 1. Hitelkártyás fizetés esetén a Mt2Mester weboldal a felhasználót átirányítja a mindenkori szerződött pénzügyi szolgáltató online fizetési felületére, ahol a kért kártyaadatok megadásával, a kártyához tartozó bankszámla megterhelése esetén, a rendszer automatikusan jóváírja a felhasználói fiókban az aktuális árfolyamnak megfelelő összegű Sárkány Érmét. A Bankkártyás fizetési módot, kizárólag saját bankkártyával, lehet igénybe venni!
 2. PAY PAL rendszer: hamarosan jön!
 3. Sms fizetés esetén a Sárkányérme Rendelés menüpontban megtalálható szót el kell küldeni az ott feltüntetett telefonszámok valamelyikére attól függően, mely országból indul a rendelés. Az Sms elküldése után, amennyiben a mobil szolgáltató meg tudta terhelni a kártyát a rendeléskor feltüntetett összeggel, Mt2Mester weboldal a felhasználót, válasz Sms-ben értesíti az érvényesítő kódról a mobil szolgáltatón keresztül. A kapott kódot a Mt2Mester weboldal Sárkányérme Rendelés menüpontjában, az erre kialakított felületre kell beírni. A rendelési folyamat azzal teljesül, hogy felhasználó a kapott kódot helyesen beírja és elküldi a rendszernek. Sikeres rendelés esetén a Sárkány Érme a Felhasználói fiókban jóváírásra kerül.
sárkány érme rendelés, lehetséges, bárkitől, bármely felhasználó részére, amennyiben a fizetést végző személy saját maga rendelkezik a kifizetett összeg felett. Mt2Mester üzemeltetője, a sárkány érmével kapcsolatos visszaélésekért, átverésekért, "ál" rendelésekért nem vállal felelősséget. Mindenki csak olyan emberen keresztül rendeljen, akiben megbízik!

Kockázatvállalás<

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Mt2Mester játék használata ugyanazokat a kockázatokat rejti magában, mint az online játékok és az ezzel azonos elven működő egyéb alkalmazások, vagy az Internet használata általában. A Mt2Mester játék üzemeltetőjének nem feladata ezen kockázatokról való tájékoztatás. A felhasználó a kockázatokról tájékozódik és vállalja azokat. A felhasználó a felhasználói fiókját, vagy bármely hardverét és szoftverét ért külső behatás esetén nem hivatkozhat az ezzel kapcsolatos tájékozatlanságára, illetőleg a játék üzemeltetőjének mulasztására. A fentiek alapján a Mt2Mester játék üzemeltetőjének nem áll módjában az esetleges felhasználói figyelmetlenséggel, szabálytalan vagy törvénytelen eszközökkel a felhasználói fiókban okozott, vélt vagy valós károkat megtéríteni, orvosolni, vagy a felhasználói fiók korábbi tartalmát visszaállítani.

Tájékoztatási kötelesség

Minden felhasználó köteles minden külső, vagy annak tűnő szabálytalan behatást az üzemeltetőnek jelezni annak érdekében, hogy az üzemeltető megtegye a szükséges lépéseket, hogy ezzel magát, illetve más felhasználókat az esetleges negatív következményektől megóvjon. A bejelentések alapján az üzemeltető lehetőségeihez mérten intézkedik a játékot vagy a felhasználói fiókokat ténylegesen veszélyeztető behatások törvényes eszközökkel történő megszüntetéséről. A Mt2Mester jogosult a felhasználók által közétett tartalmakat ellenőrizni, a törvénysértő, vagy gyanús tartalmakat törölni, de nincs lehetősége az ilyen tartalmak folyamatos ellenőrzésére. Amennyiben a felhasználó vélhetően törvénysértő tartalmat észlel, köteles ezt jelezni a Mt2Mester üzemeltetője részére.

A felhasználó jogosultságának átmeneti korlátozása, a játék elérhetősége

Amennyiben a Mt2Mester üzemeltetője bármely, a felhasználóval, illetőleg a játék egészével kapcsolatban visszaélésre utaló adatokkal rendelkezik, jogosult a felhasználó hozzáférését, a játék egyes funkcióit vagy a játék hivatalos weboldalának elérését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről. A Mt2Mester üzemeltetője a fentieken túl törekszik a játék non-stop üzemeltetésére, de azt garantálni nem tudja.

Viselkedési szabályok a játék használata során

 1. A játék során hivatalos nyelv a magyar.
 2. Tilos bármely módon megsérteni más játékosoknak a játékhoz, illetve a játék élvezéséhez való jogát.
 3. Tilos a játékban esetlegesen meglévő hibát kihasználni, vagy azt másokkal szemben felhasználni.
 4. Tilos sértő, trágár, obszcén, gyűlölködő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes, vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető kifejezéseket használni a játék során.
 5. Ne „spamelj”. Ez azt jelenti hogy, ne küldj kéretlen üzeneteket tömegesen vagy rendszeresen.
 6. Kezdő játékostársaidat segítsd, tudatlanságukat ne használd ki.
 7. Tilos a játékban előre megbeszélt eredményű „háborút vívni”.
 8. Légy barátságos és sportszerű játékostársaiddal!
 9. Tilos bármilyen ajánlattétel, vagy felhívás felhasználói fiók, adásvételére bármely valós, vagy virtuális fizetőeszközért.
 10. Tilos értelmetlen karaktersorokat küldeni, vagy a szükségesnél hosszabb szöveggel terhelni a játék erőforrásait.
 11. Tilos bármely személyes vagy felhasználói adat nyilvánosságra hozása a játék során, vagy bárki felhívása ezen adatok nyilvánosságra hozására. Az ilyen szituációkból eredő negatív következményekért vagy károkért a Mt2Mester nem vállal felelősséget.
 12. Tilos a játék használata közben minden olyan alkalmazás futtatása, használata, amely a weboldal vagy a játék működését veszélyezteti vagy zavarja.
 13. Tilos a felhasználónak hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják, szintén tilos.
 14. A játék használata olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek nem teszik láthatóvá az IP címet tilos.
 15. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a Mt2Mester erőforrásainak túlzott terhelését vonhatják maguk után. A felhasználó számára tilos a játékkal kapcsolatos tartalmak blokkolása, felülírása, vagy módosítása, illetőleg bárminemű, a játékba történő zavaró beavatkozás.
 16. Tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak.
 17. Szándékos segítségnyújtás (pushing) A szalan segítségnyújtás minden játékunkban tilos. A pushing alatt két vagy több felhasználó összejátszását értjük, azzal a céllal, hogy az egyik játékos előnyt szerezzen. A pushing tilalma érinti az olyan felhasználói fiókokat, amelyeket ugyanaz a játékos üzemeltet és azokat is, amelyek több játékoshoz tartoznak. A játék fejlesztői fenntartják maguknak a jogot, hogy eldönthessék, hogy két felhasználói fiók közötti interakciót pushingnak ítélnek-e meg vagy sem.

Szankciók

Az Mt2Mester üzemeltetője fenntartja magának a jogot egyrészt, hogy megítélje, és szabadon dönthesse el, hogy a felhasználó viselkedése adott esetben beleütközik-e a Felhasználási feltételekbe, másrészt, hogy kiválassza és alkalmazza a szabályszegés súlyával arányos szankciót. Ez lehet:
 1. A felhasználó figyelmeztetése
 2. A felhasználó játékból történő átmeneti vagy végleges kizárása
 3. Felhasználó végleges tiltása az adott IP címekről vagy IP cím tartományból érkező adatforgalmak tekintetében.

Támogatás

A felhasználói fiókkal kapcsolatos bármely észrevétel, panasz, a felhasználói fiókhoz tartozó, a regisztrációkor megadott e-mail címről, vagy a weboldalon megtalálható „support felületről” küldhető. A Mt2Mester üzemeltetője kizárólag ezen a módokon küldött észrevételekre reagál, nyújt támogatást, melyet kizárólag a regisztráció során megadott e-mail címre küldd el 72 órán belül. Más címekről küldött, a felhasználói fiókokkal kapcsolatos észrevételeket a Mt2Mester nem kezel még abban az esetben sem, ha az üzenetet ugyanaz a személy küldi, aki a felhasználói fiók feletti rendelkezésre jogosult. A játékot koordinálják (jogkör szintek szerint a legmagasabb szintű koordinátorral kezdve):
 • SA (Server Admin)
 • TA (Ticket Administrator)
 • GA (Game Admin)
 • SGM (Super Game Master)
 • GM (Game Master)
a továbbiakban Team tagok -
A Mt2Mester csapat felsorolt tagjainak feladata a játék során felmerülő problémák megoldásában történő segítség. Nekik nincs jogosultságuk, és lehetőségük virtuális tárgyakat vagy fizetőeszközt adni, vagy karaktereket bármilyen módon támogatni. Döntéseiket a felhasználói feltételek alapján hozzák. A felhasználók ezen döntéseket kötelesek tiszteletben tartani. Amennyiben a GM, SGM vagy GA a felhasználói feltételekkel ellentétes döntést hozott adott ügyben, lehetőség van felvenni a kapcsolatot SGM, GA vagy SA valamelyikével (tehát egy magasabb szintű koordinátorral). Ebben az esetben a játék koordinálásában részt vevő magasabb szintű koordinátor újra megvizsgálja, hogy GM, SGM GA döntése valóban a felhasználói feltételekbe ütközik-e és amennyiben igen, jogosult a döntést felülbírálni. Amennyiben Team tag a felhasználó kizárásáról vagy végleges tiltásáról dönt, azt minden esetben felülvizsgálja egy magasabb szintű koordinátor. A legmagasabb szintű koordinátor döntését (SA) a Mt2Mester mindenkori üzemeltetője véglegesnek és szabályszerűnek tekinti. Ha egy felhasználóval szemben valamely szankció került alkalmazásra, akkor az azzal kapcsolatos reklamációra a support felületen van lehetőség.
A koordinátoroknak joguk és kötelességük hogy folyamatosan figyeljék a felhasználói szabályzatba ütköző viselkedési formákat a játék minden felületén és amennyiben ilyet észlelnek, megtegyék a megfelelő intézkedéseket (pl.: töröljék a sértő kommenteket, a viselkedési szabályok betartására hívjanak fel, szankciót alkalmazzanak).

A Felhasználói fiók megszüntetése

A felhasználó kérésére a Mt2Mester üzemeltetője köteles a Felhasználói fiókot megszüntetni. A felhasználói fiók törlésével a fiók felhasználó általi elérhetősége véglegesen megszűnik, de a felhasználó adatai, nyilvántartásunkban minőségbiztosítási okból illetve hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében megőrzésre kerülnek az adatkezelésről szóló fejezet szabályai szerint. A Mt2Mester üzemeltetője jogosult azon Felhasználók és Felhasználói fiókok törlésére, amelyekbe 90 napon túl nem léptek be. Amennyiben a felhasználó 90 napon túl is fenn szeretné tartani ezeket, ezen szándékát külön jelezni kell itt Itt 90 naponként a jelzést meg kell ismételni.

Adatkezelés-Adatvédelem

Mt2Mester az Adatvédelmi törvény rendelkezései alapján védi és kezeli felhasználók a regisztráció során megadott személyes adatait. Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul hozzájárul, a regisztráció során megadott adatainak a Mt2Mester üzemeltetője által történő nyilvántartásához, és teljes körű kezeléséhez. A Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Mt2Mester a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása céljából nyilvántartsa a felhasználók belépési adatait, a játékban töltött időtartamot, valamint a játék során szerzett tárgyakkal kapcsolatos tranzakciók adatait. A Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Mt2Mester a honlap látogatása során minőségbiztosítási célból nyilvántartsa a felhasználó által más felhasználónak, vagy az üzemeltetőnek küldött üzeneteket és az abban esetlegesen megadott egyéb személyes adatokat. A kezelt adatok köre: név, felhasználó név, e-mail cím, IP cím, játék, tranzakció dátum és időtartam, a felhasználó üzenetének tárgya, szövege, továbbá az érintett által az üzenetben esetlegesen megadott egyéb adatok. A Mt2Mester jelen fejezet első bekezdésében felsorolt adatokat amennyiben annak törlését a felhasználó kifejezetten kéri, törli. Amennyiben Felhasználó a játék során fizetős szolgáltatást, vett igénybe, vagy a felhasználók közötti kereskedelemben részt vett, vagy érintett valamely más felhasználói probléma kivizsgálásában, a Mt2Mester üzemeltetője, tekintettel a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési időre (5+tárgyév). az adatokat megörzi. A Mt2Mester az általa kezelt adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között sem továbbítja. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Mt2Mester kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A Mt2Mester a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Mt2Mester olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Mt2Mester informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. A felhasználóknak az üzemeltető adatkezelésével kapcsolatosan rendelkezésükre állnak az adatvédelmi törvény 16A és 17 §-ai által biztosított jogorvoslatok.

Joghatóság

Felek a Mt2Mester játékkal kapcsolatban felmerülő minden jogvita tekintetében a Mt2Mester üzemeltetőjének székhelye szerinti bíróságnak joghatóságát – mint felek által kikötött joghatóság – kötik ki.

Záró rendelkezések

A Mt2Mester fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására. A felhasználók a megváltozott feltételekről legkésőbb két héttel azok életbe lépése előtt a játék honlapján kapnak értesítést. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy ellentmond a törvényi szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes.

Mt2Mester